Det amerikanske helsesystemet er helt fucka.

Tusener av amerikanere dør hvert eneste år fordi de mangler helseforsikring, har helseforsikring, men ikke råd til egenandel, eller fordi de ikke har råd til medisiner. Mens vi i Norge bruker folkefinansieringssider som bidra.no og spleis.no til å samle penger til plateutgivelser, det lokale jentelaget sin tur til Norway cup og til trykking av en t-skjorte, så er den amerikanske siden gofundme.com et håp om overlevelse. Det amerikanske helsesystemet er helt fucka.

1. desember skrev jeg om hvordan den ene primærvalgskandidaten etter den andre har kollapsa etter å ha gått bort fra å støtte den radikal helsereformen til Bernie Sanders. Det kan være flere grunner til at de har snudd. Både at de vil tekkes donorer og moderate krefter internt i Demokratene, og at de tror at moderate velgere, skeptiske til radikale endringer er en nødvendig gruppe for å vinne. Det første stemmer, det andre er feil.

Amerikanere flest bekymrer seg for tilgangen på helsetjenester. Det gjelder de som ikke har råd til forsikring, men som samtidig ikke er dekket av Medicaid, Obamas ordning for de fattigste. Det gjelder også de som ikke har råd til helseforsikring som dekker alle typer sykdommer. Det gjelder de som har 155 millionene som har helseforsikring gjennom jobben, og som gjennom amerikanske lover kan bli sagt opp når som helst.

Da jeg høsten 2018 reiste i USA, forsto jeg enda mer av hvilke konsekvenser det amerikanske helsesystemet fører med seg. I Wichita, Kansas møtte jeg en mann på en bar, som fortalte sin historie. Kona fikk kreft, og de måtte ut med et par millioner norske kroner for å dekke behandlinga. Det nyttet ikke, og hun døde. Mannen var fra California, men hadde ikke lengre råd til å bo i den dyre delstaten. Så han flytta til Wichita.

I Austin, Texas, bodde jeg hos en familie der mannen hadde fått demens. Sykdommen slo ut på hele familien som måtte klare seg selv. Ikke fikk de hjemmehjelp dekka. Livet snudde seg på hodet, og kona og sønnen ble fulltids pleierske. Det var helt tydelig at det tærte på familien. Det var ikke lengre rom for kjærlighet. Energien var brukt opp.

En annen mann jeg møtte i Kansas, var kandidat til Representantenes hus, James Thompson. Han drev en tøff og progressiv kampanje i et av de mest republikaner-vennlige valgdistriktene i USA. Blant sakene han frontet var Medicare for All, Bernies helsereform. Det var også en av grunnene til at han fikk besøk av senatoren selv, sammen med Alexandria Ocasio-Cortez. Thompson mobiliserte mange velgere, men endte selv til slutt på drøye 40 prosent mot republikaner Ron Estes.

Bildet kan inneholde: 2 personer, inkludert Reidar Strisland, personer smiler
Møte mellom undertegnede og James Thompson i Kansas få dager før mellomvalget i november 2018.

Allerede et halvt år før valget kjente Thompson at noe var galt. Han tenkte at det var stress fra å drive intens valgkampanje som gjorde det, så han valgte å vente på bedring. Han var slapp, og orket ikke sitt normale tempo.

Etter at valget var over, ble han overbevist av kona om å gå til legen. Der fant de raskt en svulst i lungen. Og det skulle være enda verre. En alvorlig og uvanlig krefttype i fase fire med flere svulster.

Thompson, som jobbet som advokat for fagforeninger før han stilte som kandidat, hadde god nok økonomi til å ha en god helseforsikring. Dermed burde det ikke vært noe problem å få nødvendig behandling. Problemet til Thompson var bare at ingen leger i delstaten satt på ekspertise rundt hans sjeldne krefttype. Den gode nyheten var at han kunne få hjelp av en spesialist i Denver, Colorado.

Men fullt så enkelt skulle det ikke bli, for forsikringsgiganten Blue Cross Blue Shield hadde ikke avtale med spesialisten. I stedet for å sende Thompson til eksperten, henviste de han tilbake til leger med manglende kunnskaper i Kansas.

Thompson vet at det står om liv og død å komme seg til Denver. Men å betale for det hele selv har han ikke råd til. I stedet har han gått til en offentlig helsekommisjon i Kansas, som skal vurdere om forsikringsselskapet har lov til å nekte han behandlingen. Så med sin alvorlige krefttype, sitter Thompson akkurat nå og venter på avklaring om han får hjelp av forsikringsselskapet. Får han ikke det, så finnes det en utvei, gofundme.com.

Mannen i baren i Kansas, familien jeg bodde hos i Austin og James er alle tre eksempler på folk som tilhører eller tilhørte amerikansk middelklasse. Alle har fått livene snudd på hode som følge av sykdom. Tenk deg bare hvordan de mindre ressurssterke har det. Det amerikanske helsesystemet er fucka.

Alle amerikanere kjenner noen som har dødd, eller gått personlig konkurs som følge av det amerikanske helsevesenet. Det gjør helsereform til dynamitt. Det er også en årsak til at helseforsikringsindustrien og farmasøytisk industri bruker enorme summer på egne mediekampanjer, på tenketanker og på å betale for valgkampanjer til kandidater som går mot Bernie Sanders og hans reform. Det er nødvendig for å holde igjen. For å sikre egen overlevelse.

Det er derfor tv-kanalene som er avhengige av reklameinntekter fra nettopp disse industriene velger å dekke helsereformen med å gjenta republikanernes argumenter om at “det er for dyrt” og “hvor skal man få pengene fra” og “folk er glade i helseforsikringen sin, og redde for å miste den”. Akkurat nå er det Bernie Sanders mot røkla, media, tenketanker og politikere.

På tross av motstanden fra mektige krefter, så er helsereformen fortsatt populær. Blant Demokratene er det solid flertall. I befolkningen som helhet er det til og med flertall. Når flere av kandidatene etterhvert faller fra, og det blir færre igjen på debattscenen, så får de gode argumentene mer tid. En styrke for Sanders og Medicare for All.

5. desember spurte Sanders sine følgere om å dele historier om at de har utsatt eller droppa å få nødvendig behandling som følge av kostnader. Svarene rant inn.

Medicare for All er en helsereform som amerikanerne desperat lengter etter, og enorme mengder propaganda har hatt lite å si. Amerikanerne kan takke Bernie Sanders for å løfte saken.

For James Thompson handler det om liv og død. For amerikanere flest handler det om liv og død.

Se intervju med James Thompson om helsesituasjonen på The Young Turks her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: