Uke 3: Emosjonell berg- og dalbane for berniekratene

Bernie Sanders’ presidentkampanje gikk inn i uke 3 med en stor porsjon selvtillit. Flere gode meningsmålinger viste at senatoren seilte opp som favoritt på linje med tidligere visepresident Joe Biden. Derfor var det venta at det ville komme harde angrep. Skytset som mot Sanders traff flere deler av følelsesregisteret.

Det begynte med at nettavisen Politico lagde sak om at Sanders-aktivister ble trent i å argumentere for at motkandidat Elizabeth Warren ikke klarte å mobilisere nye velgergrupper. Dette mente Warren at var ekstremt skuffende, og hun kalte det for en forsøpling av hennes navn, og nedsnakking av hennes svært mangfoldige kampanje. Før det i det hele tatt var bekrefta at argumentene kom fra offisielt hold, slo Warren svært hardt fra seg. For Sanders-aktivistene var det noe som ikke stemte. 

Kort tid etter kom CNN med en sak om at Sanders i desember 2018 hadde sagt til Warren under fire øyne, at en kvinne ikke kan bli president. Dette ble bekrefta av fire anonyme kilder. Warren selv sier at kampanjen hennes ikke har lekket saken. Men det er senere bekrefta at hun har fortalt om hendelsen under en middag med journalister ikke lenge etter, og det er sannsynligvis herfra noen av kildene kommer fra. Alle kildene har valgt å stole på Warren, noe også CNN har gjort når de har rapportert saken. Sanders selv mener han aldri har sagt at en kvinne ikke kan bli president, men at han derimot har sagt at Trump kommer til å føre en rasistisk og kvinnefiendtlig kampanje som selvsagt vil rette seg mot en kvinnelig kandidat. Dette betyr ikke at en kvinnelig kandidat ikke kan vinne, men at en kvinnelig kandidat må stå opp mot en forferdelig kandidat. Det er to forskjellige ting. 

Les mer: Presset Warren kjører drittpakker mot Sanders

Men det hjalp lite. For senere på dagen kom Warren med en uttalelse som bekrefta CNNs sak. I følge henne hadde Sanders sagt at en kvinne ikke kunne vinne presidentvalget. Sanders-tilhengerne var i harnisk. 

Tirsdag 14. januar var det tid for siste debatt før Iowa-valget 3. februar. I forkant av debatten hadde Warren-kampanjen bedt sine følgere om å deeskalere kampen mot Sanders på internett, fordi det ikke var en vinnersak, og fordi Sanders ikke var en sexist. Derfor var det venta at Warren ikke ville bruke debatten på å gå etter sin kollega, men heller rette fokuset mot mer politiske spørsmål.

Debatten ble sendt på CNN, samme nyhetskilde som publiserte saken. Og hele debatten skulle vise seg å dra opp gamle minner fra 2016. Da Sanders igjen og igjen ble behandlet urettferdig av amerikanske medier. På sitt verste kom det da fram at Hillary Clinton hadde mottatt spørsmål fra en bidragsyter på CNN på forhånd, slik at hun kunne forberede svar, i motsetning til Sanders.

Utklipp fra CNNs debatt 14. januar

Denne gangen var hovedproblemet hvordan spørsmålene var formulert. Alle de seks kandidatene fikk spørsmål vinklet negativt mot Sanders. Verst var spørsmålene som gikk til senatoren selv. For eksempel forsøkte moderator Wolf Blitzer å vise til fellestrekk mellom Sanders sitt standpunkt om å trekke soldater ut av Midtøsten med Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. 

Sen. Sanders, i kjølvannet av Iran-krisen har Irans Ayatollah Khamenei igjen etterlyst at alle amerikanske tropper skal trekkes ut av Midtøsten, noe du også har jobbet for. Når amerikanske tropper sist forlot Irak dukket ISIS opp og spredte terror rundt i Midtøsten og også i resten av verden. Hvordan vil du unngå at det skjer igjen?

Senere i debatten spurte Abby Phillip følgende:

Sen. Sanders, forslagene dine vil føre til en dobling av offentlige utgifter det neste tiåret, et enestående utgiftsnivå vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Hvordan vil du unngå at planene dine fører landet til konkurs?

Et område der Sanders var klar for å distansere seg fra de andre kandidatene, var rundt frihandelsavtalen som skal erstatte NAFTA, avtalen mellom USA, Canada og Mexico. Sanders er eneste av kandidatene som har gått offentlig ut mot den nye avtalen, som blant annet Warren støtter aktivt. Men også her ble han møtt av moderatorene på en annen måte enn sine motkandidater. Denne gangen av Brianne Pfannenstiel som representerte avisa Des Moines Register:

– Sen. Sanders, du har sagt at den nye avtalen, USMCA, sitat “har noen moderate forbedringer”, likevel stemmer du mot den. Er det ikke bedre med moderate forbedringer enn ingen?

– Nei, vi kan gjøre mye…

– For bønder og produsenter som har blitt knust her i Iowa?

Etter å ha argumentert for at også denne handelsavtalen vil bidra til at ytterligere arbeidsplasser forsvinner fra regionen, samtidig som avtalen ikke nevner miljøreguleringer, får han enda et spørsmål fra Pfannenstiel:

Men, sen. Sanders, for å være tydelig, AFL-CIO(fagforening) støtter avtalen. Er du ikke villig til å kompromisse?

Sanders viste så til at andre fagforeninger var mot avtalen, samt alle miljøorganisasjoner. Han gikk deretter over til å snakke om hvordan avtalen er miljøskadelig. Da avbrøyt Pfannenstiel og sa:

Image
Bilde hentet fra Nina Turners twitter.

– Vi kommer til klima senere, men jeg vil fortsette å diskutere handel. Warren..

Sanders prøvde her å komme inn med at disse to sakene henger sammen. Men da var moderatoren ferdig med Sanders. 

Gjennom hele debatten fikk også andre kandidater spørsmål om manglene med Sanders politikk. En av sjefene for Sanders kampanje Nina Turner twitra et bilde som viste noe av det som sto på skjermen i løpet av kvelden.

Sanders-Warren kontroversen:

Spørsmålene som ble stilt Sanders gjorde at han vanskelig kunne komme på offensiven. Først måtte han forsvare seg mot stråmenn før han kunne gå over til å snakke om egen politikk. Aktivistene hadde få hår igjen å rive seg i, da man gikk over til avslutningsinnlegg. Men verst av alt var delen som omhandlet Sanders-Warren kontroversen. Moderator Phillip spurte om følgende:

– La oss nå komme inn på et tema som har kommet opp de siste 48 timene. Sen. Sanders, CNN rapporterte i går at – og Sen. Sanders,  Sen. Warren bekrefta i en uttalelse, at du i 2018 fortalte henne at du ikke trodde en kvinne kunne vinne valget. Hvorfor sa du det?

Phillip tok for gitt at det var Warren som snakket sant. Når hun først skulle ta opp dette ikke-politiske spørsmålet, så burde hun så klart spurt om han hadde gjort det. I stedet skulle Sanders straffes for noe som ikke kan bevises. 

Sanders svarte selv at han ikke hadde sagt det, og at det ikke henger sammen med noe av det han har sagt tidligere. At det finnes videoer av han fra 80-tallet der han sier han vil ha en kvinnelig president, og at han så sent som i 2015 oppfordra Warren til å stille, og at han ikke hadde stilt selv om hun hadde fulgt denne oppfordringen. Han viste dessuten til at Hillary Clinton fikk tre millioner flere stemmer enn Donald Trump i 2016, og at det viser at en kvinne selvfølgelig kan vinne. Etter et krystallklart svar, så spør Phillip:

– Så, sen. Sanders, jeg vil være tydelig her, du sier at du aldri sa til sen. Warren at en kvinne ikke kan vinne valget?

– Det er riktig!

Phillip gikk deretter over til å spørre Warren:

Hva tenkte du da sen. Sanders sa til deg at en kvinne ikke kunne vinne valget? 

Salen lo umiddelbart av det forutinntatte spørsmålet. Sanders lo oppgitt. Twitter gikk i fistel. 

CNN hadde bestemt seg. Selv om møtet kun var mellom Sanders og Warren, og at det åpenbart var en “Han sa – hun sa”-situasjon så var det Warren som snakket sant. Men man kunne håpe at Warren hadde bestemt seg for å deeskalere situasjonen, slik som rådgiverne hadde bedt hennes supportere på nett om å gjøre. Men svaret hennes begynte med:

I disagreed

Dermed la hun opp til at mediestormen skulle fortsette. 

Etter debatten skulle temperaturen eskalere ytterligere. Warren gikk raskt bort til Sanders, og hadde en klar beskjed. Bildene som kom rett etter sending viste at Sanders strakk fram hånda for å takke for debatten. Men Warren er ikke interessert. I stedet ser det ut som de har en kort krangel før Sanders velger å gå. Hendelsen førte til masse spekulasjoner. Ville ikke Warren ta Sanders i hånda? Hvem sa hva? Er de ikke venner lengre?

Dagen etter publiserte CNN opptak av samtalen:

– Jeg tror du kalte meg løgner på nasjonal tv. (Warren)

La oss ikke gjøre dette nå, om du vil ha denne samtalen, kan vi ha den samtalen. (Sanders)

– Når som helst! (Warren)

– Du kalte meg en løgner… ok, la oss ikke gjøre det her. (Sanders)

Årsaken til at Warren valgte å gå rett bort til Sanders har vi ikke. Hun kan ha vært forbanna. Samtidig er det et veldig rart sted å ta opp en slik konflikt, når du vet at du fortsatt har mikrofonen på deg. På twitter ble det spekulert i om hun forsøkte å skape en ny “skandale”. Og det ble det på sett og vis, selv om Sanders ikke sa noe som kunne brukes mot han. 

Sanders-aktivistene var delt. Noen var rasende og fikk emneknagger som #WarrenIsASnake og #NeverWarren til å trende. Andre var knust. Den progressive bevegelsen har hatt to store profiler å heie på de siste årene, nemlig Warren og Sanders. Mange jobbet først for at Warren skulle stille i 2015, før de hoppet over til Sanders når han offentliggjorde sitt kandidatur. Mange av disse støtter også denne gangen Sanders, men ikke alle. Og mange har holdt seg i en slags mellomposisjon mellom kandidatene. Denne saken har vært vond langt inn i hjerterota for mange av disse. Kontroversen har ført den progressive bevegelsen nærmere Sanders. 

Samtidig er ikke dette en debatt Sanders ønsker seg. Han har ikke noe ønske om å framstå som en splittende kandidat, men en som kan samle landet for støtte endringer, på tross av ulikheter. Mange av de som i 2016 støttet Hillary Clinton har en lang vei å gå for å nå støtte Sanders. At de nå blir påminnet den til tider harde debatten mellom kandidatene, og spesielt mellom tilhengerne er ingen god ting. Warren på den andre siden, har i debatten og senere utspill forsøkt å fri til velgere som synes det er spesielt viktig å velge en kvinne som president. 

For Sanders ble debatten på CNN langt ifra det han ønsket seg. Han måtte hele tida operere i forsvarsposisjon, i motsetning til planen som var å angripe Biden mer. Han kom fram med mange gode poenger, men i liten grad på egne premisser. Han var i posisjon til å bruke debatten som en ytterligere eskalering av en suksessfull kampanje, men slik ble aldri fortellingen.

Dollar og gode målinger

Man skulle tro at det betød skuffelse for kampanjen. Men de fikk også denne gangen noe å juble for. Kampanjeslagordet “Not me, us” viste seg nok en gang å være ekte. For der Sanders ble urettferdig behandla av CNN, behandla aktivistene han bedre enn noensinne. I løpet av 48 timer fra debattdagen samlet kampanjen inn over fire millioner dollar. Rundt 36 millioner kroner. Dette var langt mer enn Sanders samlet inn under tidligere debatter. 

Det har dessuten kommet flere gode målinger for kampanjen etter debatten. Spesielt en nasjonal måling gjennomført av Ipsos, viser at Sanders er i ledelsen med 20 prosent foran Biden med 19. I disse målingene er de usikre tatt med i beregningen. Både Sanders og Biden ville vært høyere på 20-tallet om Ipsos fulgte samme standard som andre byråer.

Nye støttespillere

Sanders har siden oktober vært den store vinneren når det gjelder å samle støtte fra grasrotorganisasjoner og den progressive venstresida. Også i uke 3 kom det gode nyheter. 

Det begynte tirsdag 14. januar med at den største fagforeninga for lærere i Nevada offentliggjorde sin støtte for Bernie Sanders. Fagforeninga The Clark County Education Association representerer 19 000 lærere i Las Vegas og resten av delstaten som er svært sentral som den tredje primærvalgsdelstaten. Den er også en såkalt caucus-delstat der alle velgerne må delta på et flere timers langt møte, og der det er viktig å være forberedt og godt organisert. Støtten er ideell for Sanders. 

To dager senere kom det enda mer godt nytt fra Nevada. Denne gangen var det den afroamerikanske organisasjonen The Clark County Black Caucus som stilte seg bak Sanders. 

Sanders kriger med Biden om å vinne delstaten. Det er ventet at Sanders får en boost han vinner Iowa og New Hampshire først. At flere lokale organisasjoner nå stiller seg bak, gir ekstra drahjelp fram mot en viktig tid.

Også i Iowa har Sanders-kampanjen fått grasrotstøtte. Lørdag annonserte postarbeiderne organisert i Iowa Postal Workers Union Local 44 at de stilte seg bak senatoren. De 700 organiserte arbeiderne kommer godt med i innspurten i delstaten.

Sanders har også fått viktig støtte fra kollegaer i Kongressen. Begge lederne i den progressive grupperingen, Mark Pocan og Pramila Jayapal støtter nå Sanders og skal drive aktiv valgkamp for han. Det var noe overraskende at denne støtten kom nå. For det første hadde Pocan tidligere i uka stilt seg bak den sentrumsorienterte Joe Kennedy III som tar kampen mot den mer progressive ringreven Ed Markey om plass i Senatet fra Massachusetts. Jayapal på den andre siden har vært en veldig tydelig støttespiller av både Sanders og Warren inntil nylig. Hun har valgt å ikke gå imot Warrens nye helseplan, selv om hun er en av de sterkeste forkjemperne for Medicare for All. Men nå støtter hun altså Sanders. 

Pocan og Jayapals navn på blokka gjør at Sanders-aktivistene kan begynne å drømme om flere sterke navn i ukene som kommer. Nærliggende navn er Jesus “Chuy” Garcia og muligens legenden fra California, Barbara Lee kjent som eneste representanten som stemte mot krig i Afghanistan. 

Nye angrep fra media

De selskapsstyrte medieselskapene har kvesset klørne mot Sanders. Programleder på nyhetskanalen MSNBC, Joy Ann Reid, inviterte en såkalt ekspert på kroppspråk for å si hvem av Sanders og Warren som løy. Reid har lenge vært en av de klareste stemmene mot Sanders, og det var liten tvil om at eksperten hun hadde hentet inn mente at det var han som løy. 

Sanders har de siste ukene i flere runder forsøkt å kritisere Biden for hans årelange forsøk på å kutte i amerikanske trygdeordninger. Biden selv påstår at dette er bløff, selv om det finnes uendelig med videoer der han gjentar budskapet. Utrolig nok har likevel faktasjekkerne i Politifact kommet fram til at det er Sanders-kampanjen som opererer på tynn grunn. Dette har fått journalister som Ryan Grim til å ta til motmele, og til og med nettavisa Politico er på team Sanders i dette spørsmålet.

Likevel velger mange av nyhetsbyråene som dekker saken å vinkle den inn på at det er en uenighet mellom kampanjene, og ikke at Joe Biden lyver. Dette er spesielt interessant i en uke der Bernie Sanders er anklaget for å lyve, men der det ikke finnes bevis. Her finnes det beviser for at Joe Biden i flere tiår har kjempet med Republikanerne for å kutte i trygdeordningene, og han kommer unna med å lyve om det.

Kampanje i 100

Mange blant amerikanske eliter ser på Bernie Sanders som et monster. Og billedlig fortalt er det ikke så verst sammenligning. Noen monstere blir større og større desto mer de blir angrepet, og slik fungerer det også for Bernie Sanders.

I helga var det vinterstorm nord i USA. Likevel mobiliserte Sanders-kampanjen tusenvis til å gå dør til dør i delstaten. Folk kom fra alle kanter av landet for å bidra. 

De som ikke har anledning til å reise til Iowa og New Hampshire selv, de sitter og ringer hjemmefra. Kampanjen hadde et ambisiøst mål om å ringe 5 millioner nummere før Iowa-valget 3. Februar. Allerede mandag 20. Januar er de oppe i 5,4 millioner. Lista er nå lagt til 10 millioner innen caucus-valget. 

Jo flere angrep media byr på, desto større blir monsteret. Sanders-kampanjen er i storform to uker før primærvalgets reelle startskudd avfyres.

One thought on “Uke 3: Emosjonell berg- og dalbane for berniekratene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: