Nerdalert: Slik kan Iowa-valget utfolde seg

Den siste målingen utført av Sienna for New York Times er svært godt nytt for Bernie Sanders. Resultatet antyder en dramatisk valgkveld på de mange caucus-møtene som, med litt tur kan gi Sanders en klar seier.

Tekst av Andreas Tymi

NB! Da denne artikkelen ble skrevet tolket vi reglene i Iowa-valget noe annerledes enn de er. Når alle har stemt i første runde kan velgerne til kandidater som falt under 15 prosent i lokalet, finne seg en ny kandidat. De kan da velge å gå til en av de som var over 15 prosent, men de kan også velge å formere en gruppe for å få kandidater under 15 prosent over. Om Warren har 15 prosent på delstatsnivå vil det bety at hun kun vil trenge hjelp fra noen få velgere fra andre kandidater i runde to for å redde seg inn. Om hun får mindre enn 15 prosent kan det gå verre. Denne artikkelen har rett i tendensen inn mot andre valgrunde, men ved et slikt valgresultat for Warren, vil fordelen for Sanders bli en god del mindre. NB!

Lørdag 25. januar offentliggjorde New York Times en ny måling for Iowa. I målinga får Bernie Sanders 25 prosent, en ledelse på hele sju prosentpoeng foran Pete Buttigieg på 2. plass.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Målingen øverst gjelder når kandidater under 15 prosent er eliminert. Den under er hva respondentene vil stemme i første valgrunde.

 Valgsystemet i Iowa gjør denne målinga ekstra interessant. Velgerne putter ingen stemmeseddel i en urne, men møter opp på valgmøter rundt om i delstaten. På møtene stemmer folk med å samle seg i grupper for de ulike kandidatene. Om din kandidat får støtte fra mindre enn 15 prosent av de frammøtte får du anledning til å skifte kandidat.

Med 25 prosent i første valgrunde på delstatsnivå kan vi regne med at Sanders er over 15 prosent i tilnærma alle valgmøtene. Dermed kan han ta imot andrevalgstemmene til alle andre.

Ingen av de andre kandidatene kan regne med det samme. Med statistisk normalfordeling vil Warren med sine 15 prosent være under 15 prosent i ca halvparten av møtene. På 17 og 18 prosent vil Biden og Buttigieg være over i mellom 2/3 og 3/4 av valgmøtene. Buttigieg vil være den som tjener mest på det av dem to, siden han har en litt høyere oppslutning, men det vil sannsynligvis også være noen valgmøter der ingen unntatt Sanders vil ha over 15 prosent.

Sanders får mellom 40 og 70 prosent av andrevalgstemmene til Warren i undersøkelser på delstatnivå. Suverent mest. Buttigieg får som oftest nest mest, med rundt 12 prosent, og Biden like bak. Store deler nekter å oppgi andrevalg.

På nasjonale målinger er Sanders andrevalget til Biden også med stor margin, men i Iowa har det stort sett vært Buttigieg, med Sanders litt bak det igjen. Andrevalget til Buttigieg er Biden med stor margin.

Warren vil i andre valgrunde miste nesten halve sin egen oppslutning, men vinner i undersøkelsen fire prosentpoeng av laverestående kandidaters velgere. Siden hun mange steder ikke når 15 prosent i første valgrunde, og dermed være ute, vil hun likevel bare kunne plukke opp halvparten av disse, og vil derfor lande på 9,5-10 prosent.

Biden vil miste omtrent 30 prosent av egne velgere, men får til gjengjeld omtrent 70 prosent av den fjerdedelen Buttigieg mister, litt av Warren og 70 prosent av de seks prosentpoengene som laverestående kandidater oppgir han som andrevalget til. Totalt sett ca 20-21 prosentpoeng.

Buttigieg vil miste omtrent en fjerdedel av sine førsterundestemmer, vinne omtrent 70 prosent av Bidens tapte tredel, få 3/4 av de fem prosentpoengene fra laverestående kandidater og få litt mer av Warrens tapte stemmer enn Biden. Han vil da lande på 22-23 prosentpoeng, men har større sjanse enn Biden til å plukke noen prosentpoeng mer.

Sanders vil beholde sine 25 prosent intakt, får samtlige av de fem prosentpoengene fra laverestående kandidater, plukker ca 70 prosent av den halvparten Warren mister og noen prosentpoeng fra Biden og Buttigieg også. Totalt sett lander han da på 36-38 i andre valgomgang, med nesten all usikkerhet i positiv retning.

Andre valgrunde vil da bli (omtrent):

Sanders: 37 %
Buttigieg: 23 %
Biden: 20 %
Warren: 9,5 %

De resterende 10 prosentpoengene vil delvis være andre kandidater som overlever nok valgmøter over 15 prosent til å vises på delstatsnivå, eller fordeles relativt jevnt med mest oppside for Sanders og den av Buttigieg og Biden som kommer best ut av første valgrunde.

Men dette forutsetter at denne meningsmålinga treffer helt nøyaktig og det ikke skjer endringer siste uka. Dersom flere meningsmålinger viser samme utvikling kan både Warren miste enda større andel av stemmene til Sanders. Alternativt kan hun være undervurdert i målinga, og komme over 15 prosent i flertallet av valgmøtene og gå mer oppside enn man kan anta ut i fra dette. Den moderatkonservative sida kan få panikk og gå over til trygge Biden. Om halvparten av førstevalgstemmene til Klobuchar går over til Biden vil han sannsynligvis være over 15 prosent i nesten alle valgmøtene, og plukke opp enda mer nedfallsfrukt i andre runde. Da vil han definitivt komme opp på andreplass og det vil antakeligvis være “bra nok” for ham, mens det er litt krise for Buttigieg om han ikke engang kommer på andreplass.

Om Buttigieg er den som kommer på andreplass er dette drømmeresultat for Sanders. Warren vil mer eller mindre kollapse og Biden vil få en mild nedadgående tendens. Buttigieg er for langt bak til å samle momentum, men vil nok prøve.

Det er ni dager igjen…

One thought on “Nerdalert: Slik kan Iowa-valget utfolde seg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: