Fem grunner til at Bernie Sanders nå er favoritt i Demokratenes primærvalg

Mot «bedre viten» har Bernie Sanders klatra på målingene i en etter hvert eskalerende fart. Med framdriften kampanjen opplever er det vanskelig å argumentere med at andre kandidater har bedre sjans til å vinne primærvalget enn senatoren fra Vermont. Her er grunnene til at Sanders kan se lyst på tiden vi går i møte:

  1. Sanders er klar favoritt i Iowa og New Hampshire

Nær alle de seriøse meningsmålingene i de to første primærvalgsstatene som har blitt offentliggjort siste tiden gir Sanders ledelse. Denne tendensen er lik de nasjonale målingene der senatoren også går klart fram. I Iowa er det dessuten store muligheter for at Sanders vil overprestere sammenlignet med målingene. Om han vinner, og kanskje til og med overpresterer i Iowa, vil han også overprestere i New Hampshire. Da er medvinden så sterk at han sannsynligvis vinner valget i Nevada med god margin. Da vil valg nummer fire, i South Carolina sannsynligvis også overgå forventningene. Der skal det mye til at han vinner, men Biden er avhengig av å vinne stort her for å ikke falle ifra.

Om alle fire valgene er i favør av Sanders vil han gå inn i den viktige valgdagen 3. mars, Super Tuesday, med favorittstempel.

2. «Not me, us» – 1,2 millioner frivillige jobber for at Sanders skal bli valgt

Alle eksperter har undervurdert Sanders grasrotbevegelse. Allerede første uken av kampanjen meldte en million amerikanere seg til tjeneste. Mange har vært aktive gjennom hele året, men det er først når valgkampen virkelig drar seg til at flertallet av de frivillige blir mobilisert.

Nå reiser tusenvis til Iowa og New Hampshire for å banke på dører. Andre steder i landet sitter frivillige og ringer velgere. Kampanjen hadde et ambisiøst mål om å ringe fem millioner telefonnumre i løpet av januar måned. Målet ble nådd allerede etter et par uker, og de har nå lagt ambisjonsnivået på hele ti millioner telefoner, noe de sannsynligvis også klarer med margin. Ingen andre kampanjer er i nærheten

Kampanjetrøkket i januar er så stort at det nødvendigvis må gi seg utslag. Det store grasrotengasjementet er selve kjernen i slagplanen om å vinne primærvalget.

3. Kampanjen blir bare sterkere av drittpakker

Da Sanders begynte å styrke seg på målingene, mente flere kommentatorer at han, som Warren og Harris ville få en nedtur idet han begynte og ettergås.

Sannheten er at han klarte å stige på målingene med minimal dekning i media i det hele tatt. Når han etter hvert gjorde det så bra at media i jula ble tvunget til å ta han alvorlig, var det først og fremst på grunn av kampanjens solide håndverk.

Oversikt over dekningen av kandidatene vs oppslutning i målinger.

Etter en jul med overskrifter om at Sanders har vært undervurdert og faktisk hadde sjans til å vinne, begynte de negative sakene å komme. Hardest var slaget fra Elizabeth Warren-kampanjen som påsto at Sanders mente at en kvinne ikke kan vinne presidentvalget i 2020. Men også påstander fra Joe Biden om at Sanders-kampanjen har produsert en løgnkampanje om hans syn på det amerikanske pensjonssystemet fikk mye oppmerksomhet. Så kom Clinton-utbruddet, der hun påsto at «ingen liker Sanders».

Amerikanske eksperter påstår igjen og igjen at slike kampanjer vil skade Sanders. Men i virkeligheten fører angrepen til det motsatte. Sanders får oppmerksomhet, preger debatten, og får selvfølgelig også anledning til å svare. Mange av angrepene oppleves som falske og urettferdige av velgerne, og gjør at de ser mer positivt på Sanders enn før.

4. Sanders har blitt kandidaten for alle progressive

Det var lenge kamp mellom Bernie Sanders og Elizabeth Warren om å være favoritten til den progressive venstresida. Mens mange var tidlig ute med å støtte Sanders, valgte andre, som organisasjonen Working Families Party å støtte Warren.

Sanders opptur begynte i midten av oktober, da han ble den store vinneren av månedens debatt og ikke minst fikk støtte fra Alexandria Ocasio-Cortez. Siden har har de aller fleste som har valgt mellom de to senatorene, tatt side ved Sanders.

Etter hvert har du sett den samme utviklinga på meningsmålingene. Warrens støtte har stupt blant de progressive, og flertallet ser på Sanders som sin kandidat.

Dette har vært aller mest synlig etter at Warren i debatten gav utrykk for at Sanders snakket usant når han benekta å ha sagt at en kvinne ikke kan bli president.

5. Pengene renner inn

Alle gode nyheter for Sanders-kampanjen mobiliserer nye donasjoner. Hver gang det kommer en ny måling, eller en ny støttespiller, så kaster berniekratene penger etter 78-åringen. Hver gang det er debatt får senatoren et nytt rush med økonomisk støtte. Hver gang noen angriper han urettferdig er det en grunn til å gi han penger. Om han vinner valget i Iowa kommer han til å innsamlingsrekord på  24 timer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: